Mēness fāzes

E-pasts Drukāt

Jauns Mēness

Astrologi šo periodu saista ar pirmelementu Zemi, kas simbolizē matēriju. Jauna Mēness pirmajās dienās Daba un cilvēka organisms atrodas latentā, pasīvā stāvoklī. Reakcija, ir palēlināta, jo samazinās smadzeņu apgāde ar skābekli. Viss vēl tikai mostas, tāpēc lielas aktivitātes vai jaunu darbu uzsākšana nebūtu vēlamas. Diez vai izdosies arī masu pasākumi, svinības. Tomēr no otras puses, viena Mēness fāze taču pāriet nākamajā, līdz ar ko jau sākot no 3. Mēness dienas, var sākt plānot, darboties, jo šis periods sevī nes lielas potences.

Augošs Mēness

Jau no senatnes šo Mēness fāzi saista ar pirmelementu Ūdeni, kas astroloģijā simbolizē jūtas, emocijas. Tēlaini mēdz teikt, ka šajā fāzē Mēness ir Saules apaugļots. Mēness ietekme uz Zemi, cilvēkiem tieši šajā fāzē skaitās vislabvēlīgākā. Cilvēki kļūst atvērti, atsaucīgi, komunikabli. Pieaug mūsu enerģētiskais potenciāls, kļūstam aktīvāki, uzņēmīgāki, kas, nepašaubāmi sekmē jaunu lietu uzsākšanu. Ar savu entuziasmu aizraujam apkārtējos, tātad ir vieglāk piesaistīt domubiedrus, gūt sponsorus, atbalstītājus, kārtot dažādas lietas valsts iestādēs. Var darboties arī neklātienē, izmantojot saziņas līdzekļus, jo cilvēki ir atsaucīgi. Augoša Mēness fāze labvēlīga dažādu jaunu pasākumu uzsākšanai.

Pilns Mēness

Pilna Mēness fāze tiek saistīta ar pirmelementu - Gaiss. Laiks, kas sevī slēpj gan pozitīvo, gan vienlaicīgi negatīvo pieskaņu. Paveras plašas iespējas, jo enerģija, emocijas, vēlmes, intuīcija ir maksimumā. Spējot kontrolēt sevi, ievirzot enerģiju pareizā gultnē, var daudz ko paveikt un pretēji. Šajā laikā cilvēks atlaiž “bremzes”, kļūst bravurīgs, pārgalvīgs, tāpēc palielinās dažādu negadījumu skaits, greizsirdības izpausmes, huligāniski izlēcieni. Ieteicams izvairīties no alkohola lietošanas, arī zāļu iedarbība var būt neprognozējama. Nav labs laiks operāciju veikšanai, masu pasākumu rīkošanai. Pilnmēness vienmēr saistījies arī ar dažādiem rituāliem, saaktivizējas gan labie, gan ļaunie spēki. Psihiski nelīdzsvarotiem cilvēkiem, smags periods. Ja šajā laikā iekrīt Mēness aptumsums, vēl vairāk pastiprinās negatīvā ietekme.

Dilstošs Mēness

Visā jūtams atslābums, pagurums, enerģijas iztērētas. Uguns sadedzina visu, neatstājot aiz sevis nekā. Šajā Mēness fāzē nav vēlams sākt neko jaunu, ir jāpabeidz iesāktais, var veikt darba rezumējumu. Labvēlīgs periods diētas, badošanās uzsākšanai. Var atbrīvoties no visa vecā, piemēram, iztīrīt skapi, izmest nevajadzīgas lietas. Cilvēks emocionāli kļūst ievainojams, daži iespējams vēlas izlādēties – asaru vai pat histēriju veidā. Kļūstam psiholoģiski neaizsargāti, šajā laikā saaktivizējas enerģētiskie vampīri un cilvēki, kas vēlas otram nodarīt pāri, ievilkt viņu savos darījumos, sektās utt. Jācenšas izvairīties no strīdus situācijām.