Mēness Jaunavā

E-pasts Drukāt

Mēness Jaunavā (Merkura mājās)

Dienas fons lietišķs, konservatīvs, piezemēts, askētisks, jo Jaunava pārstāv Zemes stihiju. Piemērots laiks, lai veiktu dažādus aprēķinus, pievērstos grāmatvedībai, analītiskiem darbiem, plānotu, rediģētu tekstus. Augstas intelektuālās un koncentrēšanās spējas. Var apmeklēt kursus, seminārus, bet vajadzētu izvairīties no eksāmenu kārtošanas, jo iespējama pārāk pedantiska, kritiska attieksme. Kā mēdz teikt – otra acī skabargu pamanīsi, savējā pat baļķi neievērosi. Centieties izvairīties no pamācošas attieksmes pret līdzcilvēkiem, nekritizējiet citu veikumu, neuzspiediet savu viedokli! Var iegādāties saimniecībā nepieciešamās lietas, veidot uzkrājumus, darboties pa māju un dārzu, atbrīvoties no vecām lietām, tīrīt un uzkopt. Nevajadzētu kārtot nekustāmā īpašuma jautājumus un laulāties.