Biznesa horoskops

E-pasts Drukāt

Biznesa cilvēkiem piedāvājam sastādīt biznesa horoskopu, kas ietver:

 • Firmas dibināšanas vai reorganizācijas datuma izpēti.
 • Sadarbības partneru savstarpējo saderību.
 • Personāla atlasi.
 • Telpu maiņai piemērotus datumus.
 • Biznesa paplašināšanai ieteicamās darbības jomas, laiku.
 • Tuvāko gadu prognozes, ieteikumus.
 • Firmas nosaukuma atbilstības pārbaudi (numeroloģija + astroloģija).
 • Prezentāciju, reklāmu datumu izpēti.

Lai sastādītu firmas horoskopu astrologam jānosauc:

 • Firmas īpašnieka (u) dzimšanas dati.
 • Firmā darbojošos galveno personu dzimšanas dati (domātas ne tikai amatpersonas, bet cilvēki, no kuriem reāli atkarīga firmas darbība, piemēram, biroja administrators).
 • Firmas dibināšanas vai reorganizācijas, telpu maiņas, īpašnieku maiņas u.c. datumi (ja firma jau pastāv) vai vēlamais datums dibināšanai.
 • Firmas darbības joma.
 • Sadarbības partneru dati vai sadarbības firmas dibināšanas datums.