Astroloģijas skola,kursi,lekcijas

E-pasts Drukāt

Esi sveicināts topošais astroloģijas student!


Savā astroloģijas privātpraksē esmu sapratusi, ka daudzi no jums vēlas paplašināt savu redzesloku, iegūt jaunas garīgās zinības, līdz ar ko, protams, apsver iespēju, kādu skolu izvēlēties un galvenais, kādā tieši jomā vēlas uzsākt savu apmācību.

Ilggadējā pieredze darbā ar klientiem un studentiem, parāda, ka ne katrs, uzsākot astroloģijas studijas ir pārliecināts par savas izvēles nepieciešamību, pareizību. Tas tāpēc, ka ikviena cilvēka ieiešana ezotēriskajā pasaulē sākas pa citu ceļu. Respektīvi, vienam tuvāka tiešām ir astroloģija, citam numeroloģija, kādam dziedniecība. Ja cilvēks uzsāk apmācību sev nepiemērotā virzienā, viņš reizēm zaudē interesi, pieviļas visā garīgajā mācībā kā tādā.

Agrāk Horoskopu pasaules skola piedāvāja tikai 2 gadīgo astroloģijas skolu, protams, ar dažām papildus tēmām no citām ezotēriskajām jomām. Toties pēdējos sešos gados, esam radījuši pavisam cita veida pieeju apmācībai.

Šobrīd piedāvājam studentam uzsākt apmācību 3 - 4 mēnešu ezotēriskajos kursos (atkarībā no lekciju skaita mēnesī), kas ļauj viņam iepazīt ezotērisko pasauli no dažādiem skatu punktiem. Kursi dod ieskatu astroloģijā, astronomijā, psiholoģijā, numeroloģijā, feng shui, dziedniecībā, aromterapijā, mūzikas terapijā, litoterapijā (minerālakmeņu pielietošana). Stāstām par auru, čakrām, krāsu mācību u.c.. Katrai lekcijai ir praktisks pielietojums. Piemēram, students iemācās pārbaudīt sava vārda, uzvārda atbilstību vai iekārtot māju pēc enerģiju principiem.

Tiem, kuri beidzot ezoteriskos mēnešu kursus, sapratuši, ka viņu aicinājums ir astroloģija, pastāv iespēja turpināt apmācību Horoskopu pasaules 2 gadīgajā astroloģijas skolā (un apmeklēto kursu laiks tiek ieskaitīts apmācību programmā).

Savukārt, tie, kas sajutuši interesi par kādu citu no šeit piedāvātajām mācībām, tēmām (piemēram, feng shui vai dziedniecību) pēc ezoterisko kursu beigšanas, var doties uz citu skolu vai apmeklēt padziļinātus kursus konkrētajā sfērā arī mūsu skolā.

Kopīgais lekciju skaits ezoteriskajos kursos ir 30 lekcijas. Viena lekcija 3 akadēmiskās stundas. 1 lekcijas izmaksa 15 eur. Kopīgā kursu izmaksa 450 eur. Maksājot uzreiz visu summu, iespējams saņemt 5% atlaidi.

Mācības notiks 2x nedēļā darbdienu vakaros un 2 x mēnesī sestdienās (katra otrā sestdiena). Par mācību laikiem vienosimies klātienē, saskaņojot tos ar visu grupu.

Uzsākot kursus vēlams apstiprināt mācību konkrētā grupā, tomēr, ja uz kādu lekciju netiekat savā dienā, varat to apmeklēt arī citā laikā (ja paralēli notiek apmācība 2 grupās).

Horoskopu pasaules skola ir reģistrēta kā mācību iestāde IZM 2004. gadā. Skolai ir divas licenzētas apmācību programmas kā pieaugušo interešu izglītība – “Astroloģijas pamati” un “Padziļinātais kurss astroloģijā”. Beidzot skolu, studentam pastāv iespēja kārtot kursa darbu, likt eksāmenu un sekmīgā gadījumā saņemt diplomu.

Horoskopu pasaules skolā pasniedz sertificēti astrologi, Latvijas astrologu asociācijas biedri. Skolas programma saskaņota arī ar Latvijas astrologu asociāciju. Interesentiem pastāv iespēja iegādāties profesionālu astroloģijas programmu tālākai praktizēšanai.

Aicinām uz sadarbibu Latvijas pilsētu kultūras namus, dāmu klubiņus, mācību iestādes, piedāvājot astroloģisko, ezotērisko apmācību jūsu pilsētā!