Astroloģijas skola

E-pasts Drukāt

Horoskopu Pasaules astroloģijas skolas mācību programma


 1. Ievads astroloģijā. Astroloģijas vēsture, būtība, nozares. Astroloģija un reliģija. Astroloģijas pielietošana sadzīvē. Astrologs un ētika.
 2. Horoskopu veidi. Individuālie horoskopi un masu mediju astroloģiskās prognozes, to atšķirības. Horoskopu sastādīšanas būtība. Laika skaitīšana Latvijā.
 3. Astronomija:
  • planētas, zvaigznāji, galaktikas, miglāji u.c.
  • Saules un Mēness aptumsumi, to ietekme uz cilvēku, dabu.
  • precesija
   Ir iespēja piedalīties Saules, Mēness aptumsumu vērošanā profesionāla astronoma vadībā, kā arī iespēja vērot planētas profesionālā teleskopā.
 4. Astroloģijas “pamatinstrumenti”:
  1. zodiaka zīmes, to veidošanās, simboli, dinamiskais, stihiju iedalījums u.c.
  2. planētas, to simboli, daba, valdījums, iedalījumi:
   • planētu nozīmes horoskopā
   • planētu cikli, krīzes gadi cilvēka dzīvē
   • planēta zīmē
   • planēta mājā
   • retrogrāda planēta, S planēta
   • planēta - dzimšanas valdnieks, “skauts”
   • planēta - mājas pārvaldnieks
   • planētu dispozitori, gala dispzitors, dispozīciju ķēdes
   • planētu stirpās, vājās vietas horoskopā (domicīls, trimda, eksaltācija, dejekcija). Svarīgākās planētas noteikšana individuālajā horoskopā.
   • Mēness fāzes. Mēness zodiaka zīmēs. Mēness dienas.
   • Džounsa figūras
   • pirmā, pēdējā grāda planētas
  3. mājas jeb teltis:
   • māju nozīmes
   • mājas un zodiaka zīmes
   • 12.mājas nozīme
   • triju māju sistēmu konfigurācija Velova sistēmā
   • māju pārvaldījums
  4. aspekti:
   • aspektu veidi, nozīmes, orbiss
   • aspektu konfigurācijas
   • vispārīgie likumi aspektu skaidrošanai
   • 2 planētu konjunkcija, opozīcijas, kvadrāts, trigons un sekstils
   • lielie aspekti
   • problemātiskākie aspekti
   • planētas aspekta saistība ar horoskopa mājām
 5. Horoskopa punkti: Ascendents, Descendents, M.C., I.C. Stāvzvaigznes. Mēness mezgli.
 6. Horoskopa izklāsta tehnika.
 7. Trīs signifikatoru veidi.
 8. Planētas pilnīgs izvērtējums horoskopā.
 9. Mājas pilnīgs izvērtējums horoskopā.
 10. Rakstura analīzes izvērtējuma pamati. Ārējais izskats.
 11. Kāda jautājuma tehnisks izvērtējums horoskopā:
  • dzimšana, izdzīvošanas iespēja, mūža ilgums, vecāki, bērnība, skola un audzināšana
  • gars, prāts, morāle, talants, noslieces, dotības, spējas, izturēšanās veids un dziņas
  • eksistences jautājums, profesija
  • mīlestība, laulība, bērni, bērnu sensitīvais punkts, mājas dzīve
  • slimības, ievainojumi, nelaimes gadījumi, dzīves veids un nāve
  • brāļi, māsas, draugi, labvēļi, ienaidnieki, pretinieki, tiesas procesi, ceļojumi
  • okulto, maģisko spēju atrašana
 12. Astroloģisko māju kombinācijas.
 13. Prognožu astroloģija - solārais, lunārais horoskops, tranzīti, direkcijas, progresijas, horārā un elektīvā astroloģija.
 14. Sinastrijas:
  • zodiaka zīmes, mājas un planētas sinastrijā
  • planētu aspekti sinastrijā
  • divu cilvēku un divu uzņēmumu horoskopu salīdzināšana
 15. Astromedicīna:
  • tranzīti astromedicīnā, saslimšanas astroloģija, astrodiagnostika, dekumbīra horoskops
  • zodiaka zīmes, planētas medicīniskajā astroloģijā
  • diagnostikas grādi
  • planētas organiskā funkcija
  • planētas, zodiaka zīmes un auglība
  • sāļi un zodiaka zīme
  • Mēness cikls, Mēness dienas astromedicīnskā skatījumā
 16. Akmeņu, kristālu, talismanu pielietošana saistībā ar astroloģiju.
 17. Vārda, uzvārda atbilstības noteikšana izmantojot numeroloģiju un astroloģiju.
 18. Praktiskās nodarbības.

Studentiem tiek piedāvāta iespēja 3 mācību gadā apmeklēt praktiskās nodarbības. Nodarbību laikā tiek pētīti interesanti horoskopi, studentam ir iespēja aplūkot arī sevi interesējošus līdzpaņemtus horoskopus.

Papildtēmas:

 1. Svece, tās enerģija.
 2. Krāsas, aura, čakras.
 3. Dziedniecība:
  • organisma attīrīšana
  • litoterapija
 4. Feng – shui:
  • ievads, terminoloģija, simboli
  • mājas iekārtojums
  • laulības dzīves harmonizēšana
 5. Ķīniešu horoskopi.
 6. Dažādi rituāli, ticējumi.
 7. Psiholoģija:
 • personības tipi
 • komunikācija

Papildtēmas students apgūst 2 gadīgās skolas ietvaros.

Papildkurss

 1. Rektifikācija:
  • Velova metode precīzā ASC noteikšanā, Neiboda atslēgas
 2. Katastrofu astroloģija. Komētas un miglāji astroloģijā.
 3. Mundānā astroloģija:
  • zodiaka zīmju nozīme mundānajā astroloģijā
  • māju nozīme mundānajā astroloģijā
  • planētas, aspekti, orbisi mundānajā astroloģijā
  • Tautu un valstu horoskopi
 4. Matricu astroloģija:
  • zodiaka matricas sastādīšana
  • telšu matricas sastādīšana
  • tranzītu matricas sastādīšana
  • matricu analīze
 5. Harmoniskā astroloģija:
  • Zelta griezuma astroloģija
  • harmoniku aprēķins
  • harmoniku veidi
  • planētu un to aspektu nozīme harmoniskajā horoskopā.
  • harmoniskā sinastrija, harmoniskās direkcijas un tranzīti
  • harmoniskie apstākļi harmoniskajā astroloģijā
 6. Karmiskā astroloģija:
  • zodiaka zīmes, teltis un planētas karmiskajā astroloģijā
  • karmiskā horoskopa analīze
  • laulība un sinastrija karmiskajā horoskopā
 7. Ezotēriskā astroloģija.

Papildkurss domāts, kā iespēja mācīties trešo gadu vai fakultatīvi kādu no iepriekšminētajām tēmām individuālā veidā (vai grupā, ja ir pietiekams interesentu skaits).

Horoskopu pasaules mācību programma ir licenzēta Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā.

Horoskopu Pasaules mācību programma ir saskaņota arī ar Latvijas Astrologu asociāciju.

RĪKOJUMS

Rīga, Stabu iela 63, LV - 1011 2001. gada 26. februāris

Pamatojoties uz Latvijas Astrologu asociācijas Valdes 2001.gada 26.februāra ārkārtas sapulces lēmumu, ar 2001.gada 26.februāra rīkojumu nr.2. tiek pieņemts un noteikts vienots LAstrA biedru astroloģijas skolu mācību programmas plāns, minimālo stundu skaits, kā arī pārbaudījumu, diplomu saņemšanas kārtība.

Astroloģijas skola

 1. kurss.
  1. Ievads - astroloģijas vēsture, okultisms, reliģija, astrologs un ētika - 2h
  2. Astronomija - 4 h
  3. Stihiju krusti, kvadrāti - 12 h
  4. Zodiaka zīmes, to veidošanās - 6 h
  5. Planētu koordināšu aprēķināšana - 4 h
  6. Planētas - 30 h
  7. Valdījums - 4 h
  8. Dispozijas ķēde - 4 h
  9. Planētas zīmēs - 8 h
  10. Džonsa figūras - 2 h
  11. Aspekti, to konfigurācijas - 6 h
  12. Gradusoloģija - 6 h
  13. Kvadrāti - 2 h
  14. Retrogrāds - 2 h
   90 h minimums
   Vienam gadam 144 h pusgadā, 1 AK h - 45 min.
 2. kurss
  1. Mājas un aprēķini - 50 h
  2. Mājas zodiaka zīmēs - 4 h
  3. planētas mājās
  4. Māju pārvaldījums - 6 h
  5. Horoskopa analīze - 30 h
  6. Prognozes - simboli, direkcijas, progresijas, prefekcijas metode - 20 h
  7. Sinastrija (principi) - 8 h
  8. Astroloģiskās metodes - 6 h
   Minimums - 110 h
   Teorija kopā minimums: 200 h

Pārbaudījumi, diplomi:

1. par kursa noklausīšanos
2. 200 h un praktiskais darbs, eksāmens skolā - astrologs amatieris (skolas diploms)
3. 200 h un praktiskais darbs, eksāmens skolā, kā arī eksāmens LAstrA - astrologs profesionālis (skolas, LAstrA diploms).

Aicinām uz sadarbibu Latvijas pilsētu kultūras namus, dāmu klubiņus, mācību iestādes, piedāvājot astroloģisko, ezotērisko un dziedniecisko apmācību jūsu pilsētā!