Skolas filozofija

E-pasts Drukāt

“Horoskopu pasaules” astroloģijas skolas filozofija un studentu vērtēšanas sistēma.

Zvaigznes ir brīvas, un mēs esam brīvi, tās mūs nespiež darīt neko tādu, ko mēs paši nevēlamies, kam iekšēji neesam gatavi. Turklāt ne tikai zvaigznes iedarbojas uz mums, bet arī mēs – uz viņām, jo esam vienas pasaules daļas mikrosoms un makrosoms, kas atrodas nepārtrauktā kustībā.

Paracels XVI gs.

img_8222

Horoskopu pasaule dibināta 1999. gadā, tajā strādājošie darbinieki ir sertificēti astrologi, LAstrA biedri. Cilvēki, kas ar astroloģiju saistīti 10, 20, cits pat 30 un vairāk gadus.

2004.gadā Horoskopu pasaule nolēma paplašināt savu darbību, izveidojot astroloģijas skolu, kas piedāvā interesentiem apmācību gan dažādos kursos (astroloģija, numeroloģija, Feng – shui, dziedniecība), gan 2 gadīgā (ar laiku 3 gadīgā) astroloģijas skolā.

Horoskopu pasaules astroloģijas skola reģistrēta IZM kā oficiāla izglītības iestāde. Šobrīd piedāvājam interesentiem 2 licenzētas mācību programmas: “Astroloģijas pamati” un “Padziļinātais kurss astroloģijā”.

Skolas filozofija – iepazīsti sevi un savus līdzcilvēkus!

Jau senajos rakstos ticis teikts: “Pazīsti savu ienaidnieku”. Un, ja nu šis ienaidnieks esam paši sev? Tāpēc, ka sevi vienkārši nepazīstam. Ar astroloģijas studiju palīdzību mums rodas iespēja iepazīt sevi, savus līdzcilvēkus, izprast dažādas likumsakarības.

Mācību procesa laikā studentiem tiek dota iespēja labāk iepazīt un izprast sevi, savus līdzcilvēkus, apkārt notiekošo, atbrīvoties no kompleksiem. Liela vērība tiek veltīta psiholoģiskām sarunām, sevis pasniegšanas, pilnveidošanas un attiecību veidošanas mākslai.

Mācības palīdz studentam izprast astroloģijas nozīmi, ietekmi uz cilvēka likteni, raksturu, ikdienas notikumiem. Students iemācās astroloģiju pielietot sadzīvē, savā profesijā, un, ja vēlas, pēc sekmīgas kursa beigšanas un eksāmenu nokārtošanas skolā un LAstrA, var izmantot astroloģiju arī profesionālos nolūkos, konsultējot klientus.

Studentu starpā valda draudzīgas attiecības, tiek apspriestas personīgās problēmas, meklēti to cēloņi, izmantojot iegūtās astroloģiskās zināšanas.

Vērtēšanas sistēma, diplomi:

 • Beidzot skolu students kārto ieskaiti un eksāmenu, kā arī raksta un aizstāv kursa darbu (diplomdarbu).
 • Skolu beidzot students saņem attiecīgu diplomu – par kursa noklausīšanos (ja eksāmens nav nokārtots) vai diplomu par skolas beigšanu (ja students noklausījies minimālo stundu skaitu, sekmīgi nokārtojis eksāmenu). Ja students sekmīgi nokārtojis skolas eksāmenu, viņam ir tiesības profesionāli konsultēt kā astrologam. Pastāv iespēja kārtot arī Lastra eksāmenu, kas paredz augstāku sertifikācijas līmeni.
 • Skolā eksāmenus pieņem skolas komisija 2-3 pasniedzēju sastāvā.
 • ezotēriskos kursus beigušajiem tiek izsniegts diploms par attiecīgo lekciju noklausīšanos. Diploms nedod tiesības uzsākt profesionālu darbību jebkurā no ezoteriskajām jomām.

Skolas programma un licenzēšanas kārtība saskaņota ar IZM un LAstrA.

Apmācību sistēma

 • Mācību sezona - septembris/oktobris līdz 31. maijs. Papildus grupas tiek uzņemtas arī janvārī/februārī.
 • Nodarbības notiek reizi vai divas reizes nedēļā dienas un vakara grupās. Grupā 8 - 12 cilvēki.
 • Studentiem ir iespēja iegādāties dažādas papildus literatūras, uzskates materiālus un astroloģisko programmu horoskopu sastādīšanai.
 • Studentiem, kuri nevar apmeklēt lekciju klātienē tiek izsniegtas lekciju izdrukas. Pastāv arī iespēja lekcijai sekot, izmantojot web kameru vai ierakstot lekciju diktafonā.
 • Atpalikušiem kursantiem (arī tiem, kas iekļaujas mācību procesā novēloti) tiek piedāvāta iespēja par maksu papildus konsultēties ārpus mācību laika.
 • Pasniedzēji vērtē studentu ārpusskolas veiktos papildus, mājas darbus.
 • Studentam uzsākot apmācību tiek piedāvāts sastādīt viņa personisko horoskopu, izmantojot studentu atlaides.
 • Studentiem tiek piedāvātas iespējas fakultatīvi apgūt arī citus priekšmetus, tēmas.
 • Vasarā studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties vasaras astroloģijas nometnē. Notiek arī citi ārpus skolas pasākumi.
 • Skola piedāvā apmācību arī citās Latvijas pilsētās.

Pasniedzēji: Juris Kauliņš – sertificēts astrologs, astronoms, fiziķis, matemātiķis, Māra Ošuroka – sertificēta astroloģe, Uldis Čakāns - setificēts astrologs un citi pieaicināti lektori.

Aicinām uz sadarbibu Latvijas pilsētu kultūras namus, dāmu klubiņus, mācību iestādes, piedāvājot astroloģisko, ezotērisko un dziedniecisko apmācību jūsu pilsētā!